Z jedné kapky krve poznáme mnoho aneb co znamená CRP, INR a HbA1

V naší ordinaci pracujeme s přístrojem CUBE ke stanovení CRP, INR a HbA1 pouze z kapky krve.

Proč vyšetřovat CRP?

Měření koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při virovém typu infekce. Výsledky měření lze odečítat nikoli za hodinu jako u sedimentace, ale již za několik minut. Účinnost nasazené léčby u pacienta lze hodnotit nikoli až po týdnu (jako u sedimentace), ale již za 1 - 2 dny.

Proč vyšetřovat HbA1c (vykovaný hemoglobin)?

Standardním měřením glykémie, které probíhá většinou na lačno nebo 1-2 hodiny po jídle, zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi, avšak tento stav se dá ovlivnit (např. nárazovou dietou). Naproti tomu HbA1c, vzhledem k tomu, že ukazuje hladinu glykémie zpět až za 3 měsíce, „obelstít“ nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy.

Stanovení INR

Slouží ke korekci dávkování pacientů na Warfarinu.

V případě dalších dotazů neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle 727 912 628, kde je rovněž možné se kdykoli objednat dle platných ordinačních hodin.

MUDr. Eva Dřínková