Preventivní prohlídka

Provádí se vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky.

Zahrnuje:

 • doplnění anamnézy
  • sociální – změny, rizikové faktory, profesní rizika
  • rodinná – výskyt diabetes mellitus, hypertenze...
 • kontrola očkování
 • kompletní fyzikální vyšetření
  • změření krevního tlaku, index hmotnosti, orientační vyšetření zraku a sluchu
  • součástí je onkologické prevence, včetně vyšetření kůže a konečníku, u mužů varlat (od 50 let věku) u žen prsou (od 45 let věku) spolu s poučením o nutnosti způsobu samovyšetřování
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • laboratorní vyšetření celkové koncentrace cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů ve 30, 40, 50 a 60 letech věku
 • aboratorní vyšetření glykémie od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření
 • vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolposkopie jednou za 10 let

MUDr. Eva Dřínková