Kvalifikace

Vysoká škola:

LF Masarykovy Univerzity v Brně

Rok promoce:

1992

Dosažená odbornost:

Atestace z praktického lékařství pro dospělé

Diplom celoživotního vzdělání:

ANO

Specializace:

Praktické lékařství pro dospělé