Ceník služeb

Lékařský posudek:

k řidičskému průkazu – skupina B, řidiči z povolání 300 Kč
ke zbrojnímu průkazu 500 Kč
k přihlášce na VŠ, SŠ (1. přihláška) 100 Kč
     - 2. a další přihláška 50 Kč
k svářečskému průkazu, k průkazu elektrikáře 200 Kč
ke zkoušce se zvedacími zařízeními, s manipulačními vozíky 300 Kč
k jakýmkoliv dalším zkouškám 300 Kč
do průkazu sportovce (sportující amatér) 200 Kč
do průkazu sportovce-trenéra (vyučujícího, vedoucího oddílu) 300 Kč
pro vedoucího dětských táborů 200 Kč

Vypsání lékařského posudku pro:

Všechny pojišťovny - úrazové pojistky, životní pojistky atd. 200 Kč
Posudky bolestného při pracovním úrazu 200 Kč
Vstupní prohlídka do nového zaměstnání 300 Kč
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 300 Kč
Preventivní prohlídka, mimořádná prohlídka 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti osobám starším 60, 65, 68 let 200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti osobám starším nad 70 let 100 Kč
Vydání zdravotního průkazu 100 Kč
Jakékoliv potvrzení pro studující (osvobození z TV, ke kursům) 50 Kč
Jakékoliv potvrzení pro pracující (úlevy ze zaměstnání vzhledem ke zdrav. stavu, práce v noci, ve výškách atd.) 50 Kč

Očkování:

Nehrazené ze zdrav. pojištění (netýká se povinného očkování proti tetanu) 100 Kč

Další:

Jakékoliv administrativní úkony dle náročnosti 50-300 Kč
Zdravotní výkony na žádost pacienta se řídí platným ceníkem zdravotních pojišťoven

Ceník služeb závodně preventivní péče:

Vstupní prohlídka do nového zaměstnání 300 Kč
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 300 Kč
Preventivní prohlídka, Mimořádná prohlídka 300 Kč
Školení na pracovišti i momo pracoviště 500 Kč za každou započatou hodinu
Vyžádaný dohled na pracovišti 500 Kč za každou započatou hodinu
Ceník je platný k 23. 4. 2014